dr Tatjana Drljača, hematolog

dr Tatjana Drljača, hematolog

Ime i prezime: Tatjana Drljača
Datum rođenja: 20.08.1977.
Adresa stanovanja: Svetozara Markovića 5b, Banja Luka
Kontakt telefon: +387 51 491 999

 

Zvanje: Specijalista interne medicine, supspecijalista hematolog
Ustanova: Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske
Trenutna pozicija: Supspecijalista hematolog  na odjeljenju hematologije
Dosadašnje radno iskustvo: Zaposlena u Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske od 2007-2010 kao doktor medicine sekundarac na odjeljenju hemtologije;

2008-2010 asisent na predmetu zdravstvena njega Medicinski fakultet u Banja Luci

2008-2010 asistent na predmetu fiziologija, panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Od 2010-2015. na specijalizaciji interne medicine na Klinici za unutrašnje bolesti;

2015- položen specijalistički ispit i zvanje specijaliste interne medicine na Klinici za unutrašnje bolesti, odjeljenje hematologije;

02/2016 -02/2017 uža specijalizacije iz hematologije u Kliničkom centru Srbije, na Institutu za hematologiju.

07/2017 –položen supspecijalistički ispit iz hematologije

 

Edukacija: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2004, diploma doktor medicine

2010-2015 specijalizacija iz interne medicine

2010.postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Banja Luci

2015. zvanje specijaliste interne medicine

2017. supspecijalista hematolog

Članstvo u nacionalnim/internacionalnim profesionalnim udruženjima:
Udruženje hematologa i transfuziologa Republike Srpske
Predavanje na lokalnim, regionalnim ili internacionalnim skupovima, publikacije, učešće u lokalnim/internacionalnim kliničkim ispitivanjima/istraživačkim projektima:
 

Koautor poglavlja iz gastroenterologije u Knjizi „Zdravstvena njega“, 2010., Banja Luka

Prikaz slučaja „Relaps indolentnog NHL“, Dubrovnik, 2010. na Roche hematološkim danima

„Prikaz slučaja-poster prezentacije dva slučaja“, autor, 2010., 1. Kongres hematologa i transfuziologa BiH, Sarajevo

Oralna prezentacija „Incidenca NHL u Republici Srpskoj“, 2010., 1. Kongres hematologa i transfuziologa BiH, Sarajevo

„Prikaz slučaja –poster prezentacije dva slučaja“, autor, 2012., Kongres hematologa u Makedoniji

„Neulastim u hematološkoj primjeni“, 2013., Banja Luka

„Lopril radionica“, 2015., Banja Luka

„R/R folikularni limfom“, 2017., Banja Luka

„Sideropenijska anemija“, 2018., Banja Luka

„Gazyva: Klinički dokazi u hroničnoj limfocitnoj leukemiji (CLL)“, 2018., Banja Luka

Učešće u studiji „Green MO28543“ kao podistraživač

 

Poznavanje stranih jezika i rada na računaru:

Engleski  jezik:   napredno (govor,pisanje,čitanje)  diploma Cambridge centra

Poznavanje rada na računaru  (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet)

 


4 thoughts on “dr Tatjana Drljača, hematolog

  1. Povratni ping: keto cornbread
  2. Povratni ping: 2kindergarten

Comments are closed.

Comments are closed.