Estetska hirurgija – Mr sci med. Martić dr Stevo

Estetska hirurgija – Mr sci med. Martić dr Stevo

Ordinira Mr sci med. Martić dr Stevo

Martić dr Stevo rođen je 13. 06. 1967. godine u Glamoču. Medicinski fakultet završio je 21. 02. 1992. godine u Sarajevu, a specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije završio je sa odličnim uspjehom na Vojno-medicinskoj Akademiji u Beogradu 1997. godine. Magistarski rad odbranio je na VMA 2000. godine. Radio je u Kliničko-bolničkom centru Banja Luka, odjel za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju od 1992. do 2001. godine, a na VMA, Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine, boravio je od 1996. do 2001. godine. Od 2001. godine zaposlen je u Zdravstvenom centru Deamedica u Banjoj Luci. Član je Svjetskog udružanja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ISAPS), Evropskog udružanja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (EUPRAS), Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS), Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS), te udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i maksilofacijalnu hirurgiju BiH i Svjetskog udruženja za antiejdžing medicinu (WOSAAM). Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u domaćim i svjetskim časopisima, te učesnik i izlagač stručnih radova na domaćim i inostranim kongresima.


6 thoughts on “Estetska hirurgija – Mr sci med. Martić dr Stevo

  1. Povratni ping: tinderentrar.com
  2. Povratni ping: lovoo registrierung
  3. Povratni ping: 30 day keto diet
  4. Povratni ping: 2circuitous

Comments are closed.

Comments are closed.