Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Radno iskustvo:

 • JZU Dom zdravlja Banja Luka, Služba hitne medicinske pomoći, 12/1999 – 12/2001
 • Klinički centar Banja Luka, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, 12/2001 – 05/2008
 • Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Centar za dojku, 06/2008 – i sada
 • Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (09/2008) biran u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2008 – 2012.
 • Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (06/2018) biran u zvanje višeg asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2018 – 2023.

Edukacija:

 • Edukativni trening iz oblasti laparoskopske hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, oktobar 2007.
 • Edukativni trening iz oblasti onkološke hirurgije dojke, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, maj – juni 2008.
 • Sertifikovan stručni sastanak „Sekundarni limfedem ruke kod malignih tumora dojke – prevencija i terapija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 4.04.2009.
 • Drugi međukonferencijski sastanak o karcinomu dojke (2nd IBCM), Sarajevo, BiH, 23-25.04.2009.
 • Edukativni trening iz oblasti onkološke hirurgije dojke, Evropski onkološki institut (IEO, Istituto Europeo di Oncologia), Milano, Italija, februar – maj 2010.
 • Simpozijum „Hirurgija minimalnog raka dojke“, Beograd, Srbija, 2.12.2011.
 • Evropska konferencija o karcinomu dojke (8th EBCC), Beč, Austrija, 21-24.03.2012.
 • Milanska konferencija o karcinomu dojke (14th MBCC), Milano, Italija, 20-22.06.2012.
 • Međunarodni simpozijum „Vodiči za rak dojke i melanom kože“, Beograd, Srbija, 18-19.04.2013.
 • Milanska konferencija o karcinomu dojke (15th MBCC), Milano, Italija, 20-21.06.2013.
 • Evropska konferencija o karcinomu dojke (9th EBCC), Glazgov, V. Britanija, 19-21.03.2014.
 • Dizeldorfska konferencija o karcinomu dojke (10th DBCC), Dizeldorf, Nemačka, 12-14.06.2014.
 • Edukativni trening iz oblasti onkoplastične hirurgije dojke, Evropski onkološki institut (IEO), Milano, Italija, 23-25.06.2014.
 • Konferencija o karcinomu dojke, Istanbul, Turska, 30.09. – 2.10.2014.
 • St. Gallen Konferencija o karcinomu dojke (14th St. Gallen BCC), Beč, Austrija, 18-21.03.2015.
 • Edukativni trening iz rekonstruktivne hirurgije dojke (IREBS), Istanbul, Turska, 8-9.05.2015.
 • Drugi međunarodni onkološki simpozijum, Acibadem, Istanbul, Turska, 8-9.10.2015.
 • Simpozijum o karcinomu dojke, San Antonio, USA, 8.12.-12.12.2015.
 • Evropska konferencija o karcinomu dojke (10th EBCC), Amsterdam, Holandija, 9.03.-11.03.2016.
 • Prvi srpski senološki kongres, Novi Sad, Srbija, 30.03.-1.04.2017.
 • Third Sarajevo Winter Oncology Conference (3rd SWOC), Jahorina, BiH, 8.12.-10.12.2017.
 • Edukativni trening iz onkološke hirurgije dojke, Algemeine Krankenhaus – AKH, Beč, Austrija, Novembar 2018.
 • Drugi srpski senološki kongres, Novi Sad, Srbija, 24-25.05.2019.
 • Oncoplastic and reconstructive plastic surgery of breast cancer, Saint Petersburg, Russia, 19.09.-20.09.2019.
 • 4th International Istanbul Breast Cancer Virtual Conference, Istanbul, Turska, 17-18.10.2020

Priznanja, društvene aktivnosti, ostalo

 • Zahvalnica Saveza žena obolelih od karcinoma dojke „Iskra“ iz Banjaluke, za poseban doprinos u borbi protiv raka dojke, 24.10.2013.
 • Dobitnik nagrade „The Marcia Presky Legacy Award“ od strane Projekta za osnaživanje zdravlja žena (WHEP – Women Health Empowerment Program) iz Sarajeva, oktobar 2015.
 • „Priznanje građana“ na osnovu internet ankete građana u BiH u sklopu projekta „Moje pravo“ Udruženja za razvoj društva Kap iz Sarajeva, Sarajevo, 9.12.2016.
 • Član Evropskog udruženja onkoloških hirurga (European Society of Surgical Oncology – ESSO)
 • Član Evropskog udruženja mastologa (European Socitey of Mastology – EUSOMA)
 • Strani jezik: Engleski (B2), Grčki (A2)

6 thoughts on “Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

 1. Povratni ping: is tinder worth it reddit
 2. Povratni ping: largest free dating sites
 3. Povratni ping: keto diet meals
 4. Povratni ping: 3hardwood

Comments are closed.

Comments are closed.