Prim dr med Slavko Manojlović

Prim dr med Slavko Manojlović

Prof dr sci med,
Prim dr med Slavko Manojlović
specijalista ortopedije sa traumatologijom


A. Osnovni podaci
Rođen: 27.01.1962
Mjesto: Banja Luka,Republika Srpska,BiH
Bračno stanje: oženjen Tanjom,otac Jelene i Nemanje
e-mail:slavko.manojlovic gmail.com
tel:+38751 327 777

B. Obrazovanje
1981-1987. Medicinski fakultet, Banja Luka, stekao zvanje doktora medicine
1990-1995. Medicinski fakultet Beograd, stekao zvanje specijaliste

ortopedske hirurgije sa traumatologijom
2010-2013. Medicinski fakultet Mostar, Doktorske studije

 1. Odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Mostaru
  na temu „Usporedba nosivih površina u bescementnoj primarnoj artroplastici zgloba kuka,
  keramika-metal i metal-metal“, 24.11.2015

C. Napredovanje i položaj u zaposlenju
1987-1988. Doktor medicine, Dom zdravlja Gradiška
1988-1995 Sekundarac,potom specijalizant, Opšta bolnica Gradiška
1995-2003. Specijalista ortopedije sa traumatolgijom, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Banja Luka,

2003-2017 Načelnik odjeljenja za ortopedsku hirurgiju, Zavod za ortopediju,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M. Zotović“ Banja Luka,
2017-2018 Ministarstvo zdravlja Republike Srpske-savjetnik ministra
2018-…… ZU SPA „Dr Manojlović“,spec ortoped,
2018-……… Opšta bolnica Medigroup Beograd,stalni konsultant
2019………. SHB Dr Kostić,Banjaluka,stalni konsultant


D. Obavljanje raznih stručnih i društvenih funkcija
Predsjednik UO Udruženja ortopeda Bose i Hercegovine od 2019
Osnivač i predsjednik Udruženja ortopeda i traumatologa u BiH (UOTBIH), od 2014-2017
Predsjednik Udruženja ortopeda i traumatologa Republike Srpske (UOTRS), od 2009.-2017
Član Američke akademije ortopedskih hirurga (AAOS), od 2007.
Član Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (SOTA), od 2010.
Član SICOT-a, od 2014.
Predsjednik UOTBiH od 2021.


E. Nagrade i priznanja
Dobio zvanje primarijusa 2004. godine
Posebno priznanje Komore doktora medicine Republike Srpske za naučno-

istraživački rad 2007. godine
2. nagrada za najbolju poster prezentaciju: „TKR – controversies, dilemmas and
attitudes“, HUOT; 2012, Primošten, Hrvatska
3. nagrada za najbolju poster prezentaciju: „Prelom stema endoproteze kod nesrasle
subtrohanterne osteotomije femura – prikaz slučaja“, HUOT; 2012, Primošten,
Hrvatska..
Počasno članstvo SOTA, od 2014.
Počasno članstvo AMOT-a,od 2016
Posebno priznanje Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju
zdravstvene službe,2015


F.Naučni radovi u časopisima
Objavio 15 radova u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama Current Contents, Science
Citation Indeks,Science Citation Indeks – Expanded, Scopus, Medline,te 8 radova u
drugim,neindeksiranim časopisima


G.Radovi na međunarodnim skupovima
81 rad kao autor i koautor na raznim medjunarodnim skupovima(regionalnim,srednjoevropskim,te
evropskom i svjetskom ortopedskom kongresu)


H.Radovi na skupovima u BiH
Prezentovao 58 radova na kongresima i simpozijima u BiH


I.Publikacije
Monografija „100 godina prve banjalučke ortopedije“, glavni i odgovorni urednik, 2015.
S.Manojlović,Ž.Jovičić,“Izbor implantata u primarnoj artroplastici zgloba
kuka“,monografija,Medicinski fakultet Banja luka,2021


J. Projekti
Učestvovao kao glavni istraživač u 5 medjunarodnih naučnih projekata


K. Nastavna djelatnost
Učešće u nastavi:

 1. Medicinski fakultet Banja Luka, 1997-2000, Asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom
  hirurgijom
 2. Medicinski fakultet Banjaluka,2016,Docent na predmetu Hirurgija sa ratnom
  hirugijom
 3. Medicinski fakultet Banjaluka,2021,Vanredni profesor na predmetu Hirurgija sa
  ratnom hirurgijom
 4. Visoka medicinska škola Prijedor, 2016,profesor na premetima Hirurgija sa
  zdravstvenom njegom i Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom
 5. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Banjaluci docent na predmetima „Sportske
  povrede i rehabilitacija“,te „Prevencija sportskih povreda“,od 2017,vanr.prof od 2021
 6. Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci,docent na predmetu „Anatomija i
  funkcija stopala“,od 2017,vanredni profesor od 2021
 7. I International course on Primary Total Knee Arthroplasty,Medical faculty Ljubljana,
  06-07.02 2014., Faculty member
 8. II International course on Primary Total Knee Arthroplasty,Medical University Pleven,
  Bulgaria, 29.-30. October 2015., Faculty member
 9. Medicinski fakultet Banjaluka,2016,Mentor za specijalizacije ortopedije i
  traumatologije
 10. Medicinski fakultetBanjaluka ,od 2017 koordinator za specijalizacije ortopedije i
  traumatologije
 11. Provodio edukacije iz primarne i revizione artroplastike kuka i koljena u Bijeljini,
  Brčkom, Zvorniku, IstočnomSarajevu, Foči, Sarajevu, Kragujevcu, Nišu, Subotici,
  Beogradu, Skoplju i Podgorici
 12. AO recon course,Ljubljana,2019,fakulty

L.Pozvana predavanja
Pozvani predavač na 17 ortopedskih kongresa –Srbija.Hrvatska,Crna Gora,Makedonija,
Grčka,Bugarska,Španija,Kina


M. Članstvo naučnog ili programskog odbora skupa

 1. Organizacioni odbor: Dani BHAAAS u BiH 2012 (Sarajevo, BiH)
 2. Naučni odbor: Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore sa međunarodnim
  učešćem 2012. (Bečići, Crna Gora)
 3. Organizacioni odbor IV kongresa fizijatara u BiH (Banjaluka,2012)
 4. Organizacioni odbor: 5. Dani BHAAAS u BiH 2013. (Mostar, BiH)
 5. Naučni odbor: III Kongres doktora medicine Republike Srpske 2013 (Teslić, BiH)
 6. Naučni odbor: IV kongres doktora medicine Republike Srpske(Teslić,2015)
 7. Organizacioni odbor: 6. Dani BHAAAS u BiH 2014. (Bihać, BiH)
 8. Organizacioni odbor: 7. Dani BHAAAS u BiH 2015. (Brčko, BiH)
 9. Organizacioni odbor 8.Dani BHAAAS u BiH 2016(Neum,BiH)
  11.Organizacioni odbor VII Balkanski kongres Artroskopije,Sportske traumatologije i Hirugije
  koljena,2016,Solun(Grčka)
  12.Naučni odbor I kongresa ortopeda Crne Gore,2016, Bečići(Crna Gora
  13.Predsjednik organizacionog odbora: 1. Kongres ortopeda i traumatologa u BiH, Sept.2014,
  Jahorina, BiH
  14.Predsjednik organizacionog odbora: VI Balkanski Kongres artroskopije, sportske
  traumatologije i hirurgije koljena, Oktobar 2015, Banja Luka, BiH
  15.Organizacioni odbor VII Balkanski Kongres artroskopije, sportske traumatologije i hirurgije
  koljena,septembar 2016,Solun,Grčka
  16.Predsjednik organizacionog odbora II kongresa UOT BiH sa medjunarodnim
  učešćem,Mostar,2018

17.Predsjednik organizacionog odbora III kongresa UOTBiH sa međunarodnim
učešćem,Jahorina,2022

N.Usavršavanje u inostranstvu

 1. Klinikum Lippe-Detmold, Njemačka / Jednomjesečna studijska edukacija

Comments are closed.