Opšta i abdominalna hirurgija

U našoj ustanovi obavljamo sljedeće operativne zahvate iz oblasti opšte i abdominalne hirurgije:
Hirurgija


Hirurgija (od grčke riječi cheirourgia – ruka i rad) je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti koje se moraju liječiti radom ruku hirurga i primjenom mehaničkih sredstava (instrumenata). Abdominalna hirurgija se bavi bolestima trbušne duplje i trbušnog zida u slučajevima kada je potreban hirurški tretman. Abdominalnom hirurgijom se bave opšti hirurzi i subspecijalisti abdominalne hirurgije. Bilo koja operacija sa incizijom abdomena se može svrstati u ovu kategoriju.


Opšta I abdominalna hirurgija intervencija

Klasična (otvorena) hirurgija


U cilju izvođenja operacija unutar abdominalne (trbušne) duplje, hirurzi moraju da učine inciziju (rez) u onom obimu kako bi se postigla odgovarajuća vizuelna preglednost, ostvario dobar pristup abdominalnim organima i omogućila nesmetana upotreba hirurških instrumenata. Incizije se mogu učiniti na različitim dijelovima abdominalnog zida, a veličina im zavisi od dimenzija pacijenta i tipa operacije.


Opšta i abdominalna hirurgija operacija Opšta i abdominalna hirurgija operacija Opšta i abdominalna hirurgija operacija

Laparoskopska hirurgija


Laparoskopska ili minimalno invazivna hirurgija označava vid moderne hirurgije kojom se operacije u trbušnoj duplji izvode kroz male ubodne rane na prednjem trbušnom zidu, suprotno klasičnoj hirurgiji trbuha. Organima u trbušnoj duplji pristupa se specijalnim instrumentima kroz male ubodne otvore na trbušnom zidu, dužine 5-10 milimetara, na više mjesta. Kroz jedan otvor se uvodi kamera kojom se „gleda“ šta se radi, a kroz druga dva ili više otvora uvode se instrumenti kojima se operacija izvodi.


Operativni zahvat laparoskopskim pristupom u samoj trbušnoj duplji radi po istim principima i sa istom efikasnošću kao i otvoreni hirurški zahvat. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, a pacijent je u odgovarajućem položaju. Pacijentu se kroz pupak uvodi tanka igla (Veress), kroz koju se insuflira gas (najčešće CO2), koji u trbuhu ima zadatak da odigne prednji trbušni zid i na taj način stvori „radni prostor“, neophodan za dalji hirurški rad. Nakon postizanja radnog pritiska od 12 - 14 mmHg, uvodi se trokar kroz koji se uvodi teleskop – laparoskop, koji je spojen sa kamerom i monitorom, čime se dobija slika unutrašnjih organa. Zatim se uvode i preostali trokari kroz koje se postavljaju radni instrumenti i izvodi adekvatna hirurška procedura. Desuflacijom gasa, vađenjem portova i šivenjem incizija se završava operacija. Nakon toga se pacijent izvodi iz anestezije i tako se završava hirurška intervencija. Ukoliko su u toku operacije uzeti uzorci tkiva ili tečnosti oni se šalju na patohistološku analizu. Potrebno je nekoliko dana da bi se ta analiza kompletirala.


Opšta i abdominalna hirurgija operacija Opšta i abdominalna hirurgija operacija Opšta i abdominalna hirurgija operacija

Pripreme i praćenje pacijenta


U okviru opšte i abdominalne hirurgije obavljamo specijalističko-konsultativne preglede, preoperativne pripreme i postoperativnu njegu te praćenje pacijenata. Prilikom preoperativne pripreme urade se laboratorijski testovi, snimak pluća i testovi za ispitivanje srčane funkcije uz konzultaciju internista i anesteziologa. Pacijenti se informišu o pravilnom uzimanju hrane i tečnosti prije operacije. Operacije se izvode u operativnim salama opremljenim u skladu sa svjetskim trendovima i vrhunskom opremom, a izvode ih hirurzi sa višegodišnjim iskustvom i reputacijom vrhunskih stručnjaku. Nakon operacije naše stručno medicinsko osoblje vodi potpunu brigu o pacijentima, koji su smješteni u najsavremenije sobe. Njihovi vitalni parametri i cjelokupno stanje se prati i uvijek im je na raspolaganju naše ljubazno osoblje. Sve to garantuje uspjeh operativnog liječenja naših pacijenata.


Zakažite termin*Odgovorićemo Vam putem emaila u najkraćem mogućem roku