Otorinоlaringologija

Dr Alkeksandra Aleksić

U našoj ustanovi obavljamo sljedeće usluge:

Otorinolaringologija (oto- + rino- + laringo- + -logija) je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti uha, nosa i grla. Doktor medicine koji je specijalista otorinolaringologije je otorinolaringolog. Po metodama liječenja otorinolaringologija je pretežno hirurška struka.

U njenim okvirima razvile su se nove specijalizirane struke: fonijatrija, audiologija i dr.

Otorinolaringologija ima veliko socijalno značenje: u zaštiti disajnih organa od prašine u industriji i rudarstvu, u zaštiti uha od buke, u brizi za gluhe i nagluhe i u njihovoj rehabilitaciji.


Zakažite termin*Odgovorićemo Vam putem emaila u najkraćem mogućem roku