Aleksandar Gluhović

Aleksandar Gluhović

Biografija dr Aleksandar Gluhović
Dr sci. med. Aleksandar Gluhović, specijalista opšte i supspecijalista urgentne hirurgije, docent na Farmaceutskom fakultetu Novi Sad.

Edukacija
Osnovnu i srednju matematičku gimnaziju završio je u Somboru, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine. Specijalista opšte hirurgije postaje 2004., a supspecijalista urgentne hirurgije 2014.godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom ” Algoritam primene laparoskopske holecistektomije i endoskopske retrogradne holangiopankreatografije sa papilotomijom u tretmanu umerene forme akutnog bilijarnog pankreatitisa”. odbranio je 2016.godine. Edukaciju iz transplantacione hirurgije jetre i
pankreasa završio u Pisi, Italija 2007.godine. 2011.godine počinje edukaciju iz laparoskopske
hirurgije debelog creva, a 2018.godine imenovan je za nacionalnog instruktora iz ove oblasti.

2014. završava kurs za organizovanje lečenja masovnih povreda u Haifi u Izraelu. 2012. Postaje Ethcon trener za upotrebu energetskih uređaja u hirurgiji (Hamburg, Nemačka), a uskoro i Ethicon trener za laparoskopsku hirurgiju preponskih kila. Završio brojne postgraduate kurseve iz oblasti hirurgije jetre, pankreasa i digestivnog trakta.

Profesionalni angažman
Kratko vreme je radio kao lekar u Službi hitne medicinske pomoći u Somboru, a nakon toga na odeljenju hirurgije somborske bolnice. Tokom specijalizacije zapošljava se na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu 2003.godine, a po završenoj specijalizaciji 2004.godine i kao asistent na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta. Više godina bio je koordinator nastave na Katedri za transplantaciju organa i tkiva, kao i nastave na engleskom jeziku Katedre za hiruriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2010. godine postaje načelnik urgentne hirurgije novootvorenog Urgentnog centra KCV, a 2016. šef odseka hepatobilijarne i pankreatične hirurgije Klinike za abdominalnu hirurgiju. 2021.godine se zapošljava na mesto Meidcinskog direktora novootvorene opšte bolnice New Hospital u Novom Sadu i kao docent na katerdi zdravstvene nege Farmaceutskog fakulteta Novi Sad. 2021. godine postaje međunarodni instruktor za primenu BioLitek lasera u proktologiji. Od 2015.-2023.godine radi kao spoljni saradnik u OB Gradiška u Bosni i Hercegovini, a od 2018.godine i u OB Sombor.

Profesionalna udruženja
Član Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) ( u osnivačkom predsedništvu do 2023.) Pankreasnog kluba, Srpskog lekarskog društva (SLD), Društva lekara Vojvodine (DLV), Evropskog udruženja kolorektalnih hirurga (ESCP), Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES), Internacionalnog urduđenja hirurga, onkologa i gastroenterologa (IASGO), član predsedništva Udruženja ambulantnih hirurga Srbije (UAHS).

Publikacije
Autor je i koautor jedne naučne knjige, deset poglavlja u stručnim knjigama i preko 60 stručnih i naučnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima. Održao je brojna predavanja na raznim strulnim sastancima hirurga u zemlji i inostranstvu i organizovao devet kurseva iz oblasti hirurgije preponskih i ventralnih kila na Klinici za abdominalnu hirurgiju KCV.

Profesionalna ekspertiza
Bavi se otvorenom i laparoskopskom hirurgijom debelog creva i rektuma, proktologijom, hirurgijom jetre i žučnih puteva, pankreasa, nadbubrežne žlezde, slezine, hirurgijom želuca, dvanaestopalačnog i tankih creva i hirurgijom kila trbušnog zida, sa dosadašnjim iskustvom od preko 11000 izvedenih operativnih zahvata.


Operativne procedure:
Hijatalna hernija

 • laparoskopska krurorafija i fundoplikacija
  Tumori želuca
 • laparoskopska parcijalna resekcija želuca
 • Laparoskopska totalna gastrektomija sa limfadenektomijom
  Bolesti slezine
 • Laparoskopska splenektomija
  Bolesti jetre i žučnih puteva
 • Laparoskopska holecistektomija sa intraoperativnom holangiografijom
 • Resekcije i rekonstrukcije žučnih puteva
 • Metastazektomije, atipične i tipične segmentne resekcije jetre
  Bolesti pankreasa
 • Resekcija glave pankreasa (Whipple operacija)
 • Laparoskopska distalna pankreatektomija
 • RAMPS (Radikalna anterogradna modularna pankreatosplenektomija)
 • Drenažne operacije pankreasnog kanala i pseudocista pankreasa
  Bolesti nadbubrežnih žlezda
 • Laparoskopska supraadrenalektomija
  Bolesti duodenima i tankih creva
 • Otvorene i laparoskopske resekcije i rekonstrukcije creva
  Bolesti crvuljka i debelog creva
 • Laparoskopska apendektomija
 • Laparoskopske segmente resekcije debelog creva
 • Laparoskopska resekcija rektuma sa koloanalnom anastomozom
 • Laparoskopska totalna kolektomija
 • Laparoskopska proktokolektomija sa kreiranjem analnog poucha
  Proktologija
 • Klasična (Milligan Morgan), THD i Laserska operacija hemoroida (LHP)
 • Operacija analne fisure (sfinkterotomija)
 • Operacije analnih fistula (Seton drenaža, LIFT, Advanced mucosal flap, Fistulotomia,
  Fistulectomia, Lasersko zatvaranje fistule – FiLaC (Fistula laser closure)

Pilonidalni sinus

 • Pit picking, Lasersko zatvaranje sinusa – SiLaC (Sinus pilonidalis laser closure),
  Resekcije sa primarnom rekonstrukcijom režnjevima (Karidakis, Bascom Cleft),
  Marsupijalizacija sinusa
  Bolesti peritoneuma i retroperitoneuma
 • Peritonektomija
 • Laparoskopska biopsija i ekstirpacija retroperitonealnih tumora
 • Laparoksopska paraaortalna i parailijačna limfadenektomija
 • Egzenteracije karlice
  Kile trbušnog zida
 • Klasične operacije preponskih kila u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji (Shouldice, Moran,
  Lichtenstein, Nyhus)
 • Laparoskospske operacije preponskih kila (TAPP, TEP, eTEP)
 • Klasične operacije svih vrsta ventralnih kila (Separacija komponenata, Rives, Stoppa)
 • Laparokospke operacije ventralnih kila (eTEP, TARUP, IPOM)
 • Operacije pupčanih kila u lokalnoj anesteziji
 • Laparoskopske i otvorene operacije parastomalnih kila (Sugarbaker)

Comments are closed.