Aleksandar Gluhović

Aleksandar Gluhović

Biografija dr Aleksandar GluhovićDr sci. med. Aleksandar Gluhović, specijalista opšte i supspecijalista urgentne hirurgije, docent na Farmaceutskom fakultetu Novi Sad. EdukacijaOsnovnu i srednju matematičku gimnaziju završio je u Somboru, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine. Specijalista opšte hirurgije postaje 2004., a supspecijalista urgentne hirurgije 2014.godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom ” Algoritam primene laparoskopske holecistektomije i endoskopske retrogradne holangiopankreatografije sa papilotomijom u tretmanu umerene forme akutnog bilijarnog pankreatitisa”. odbranio je 2016.godine. Edukaciju iz transplantacione hirurgije jetre ipankreasa…

Read More Read More

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Nakon kraće bolesti, 5.12.2022. godine u Banjaluci, preminuo je poznati banjalučki abdominalni hirurg mr sc.med. Nebojša Trkulja. Medicinski fakultet završio je 1989. godine u Beogradu, a 1996. godine takođe na Medicinskom fakultetu Beograd položio je specijalistički ispit iz opšte hirurgije. Svoju uspješnu karijeru započeo je u UKC Republike Srpske, a važan doprinos imao je u ratnoj i poratnoj hirurgiji Republike Srpske. U posljednjih nekoliko godina bio je član našeg ljekarskog tima “Dr Kostić”. Pamtićemo ga kao izvanrednog kolegu, doktora i…

Read More Read More

Prim dr med Slavko Manojlović

Prim dr med Slavko Manojlović

Prof dr sci med,Prim dr med Slavko Manojlovićspecijalista ortopedije sa traumatologijom A. Osnovni podaciRođen: 27.01.1962Mjesto: Banja Luka,Republika Srpska,BiHBračno stanje: oženjen Tanjom,otac Jelene i Nemanjee-mail:slavko.manojlovic gmail.comtel:+38751 327 777 B. Obrazovanje1981-1987. Medicinski fakultet, Banja Luka, stekao zvanje doktora medicine1990-1995. Medicinski fakultet Beograd, stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije sa traumatologijom2010-2013. Medicinski fakultet Mostar, Doktorske studije Odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Mostaruna temu „Usporedba nosivih površina u bescementnoj primarnoj artroplastici zgloba kuka,keramika-metal i metal-metal“, 24.11.2015 C. Napredovanje i položaj u zaposlenju1987-1988. Doktor…

Read More Read More

PREDNOSTI LAPAROSKOPSKE APENDEKTOMIJE

PREDNOSTI LAPAROSKOPSKE APENDEKTOMIJE

Akutni apendicitis je akutno zapaljenje crvuljka i najčešći uzrok akutnih bolova u trbuhu kod kojih je nužna operacija. Operativno odstranjenje crvuljka, apendektomija, predstavlja jedan od najčešćih operativnih zahvata u abdominalnoj hirurgiji. Prvi opis crvuljka dao je italijanski anatom Berengario da Carpi (1460.-1530.), profesor na Univerzitetu u Bolonji, u svojoj knjizi Commentaria (1521.godine), gdje je opisao praznu malu šupljinu (addentramentum) na kraju slijepog crijeva. Zatim je u De Humani Corporis Fabrica 1543. godine Andreas Vesalius (1514.-1564.), insistirao na appendix-u kao jednom…

Read More Read More

LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA I ERCP U JEDNOM AKTU

LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA I ERCP U JEDNOM AKTU

Žučna kesa je šuplji organ koji se nalazi ispod jetre, a ima ulogu u skladištenju žuči. Problemi koji se najčešće vezuju za žučnu kesu su: prisustvo žučnih kamenaca (cholelithiasis), upala (cholecystitis) i prisustvo benignih i malignih novotvorevina. Žučna kesa je preko duktusa cistikusa povezana sa glavnim žučnim vodom koji se preko papile Vateri ulijeva u tanko crijevo (duodenum). Laparoskopska holecistektomija je minimalno invazivna metoda, a takođe i zlatni standard, u hirurškom odstranjenju žučne kese. Najčešći uzrok ovakve procedure su žučni…

Read More Read More

Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Radno iskustvo: JZU Dom zdravlja Banja Luka, Služba hitne medicinske pomoći, 12/1999 – 12/2001 Klinički centar Banja Luka, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, 12/2001 – 05/2008 Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Centar za dojku, 06/2008 – i sada Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (09/2008) biran u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2008 – 2012. Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (06/2018) biran u zvanje višeg asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2018…

Read More Read More

dr Goranka Španović-Zvezdin, dječiji kardiolog

dr Goranka Španović-Zvezdin, dječiji kardiolog

1. Name, father's name and surname: Goranka, Georgije, Spanovic 2. Birth date and place, address: 17. 06. 1965. Zagreb, Croatia; Augusta Cesarca 5/19, Novi Sad, Serbia 3. Years of admission to studies, and completion: 1985; April 1991. 4. Faculty and University: Medical University of Zagreb, Croatia 5. Years of admission to studies, and completion of specialization studies (area), faculty/university: 1993. – 1998. Pediatric specialization. Medical University in Novi Sad, Serbia. Pediatric cardiology Specialization (narrow): 2000-2002, Medical University, Belgrade. 6. Year…

Read More Read More

dr Tatjana Drljača, hematolog

dr Tatjana Drljača, hematolog

Ime i prezime: Tatjana Drljača Datum rođenja: 20.08.1977. Adresa stanovanja: Svetozara Markovića 5b, Banja Luka Kontakt telefon: +387 51 491 999   Zvanje: Specijalista interne medicine, supspecijalista hematolog Ustanova: Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Trenutna pozicija: Supspecijalista hematolog  na odjeljenju hematologije Dosadašnje radno iskustvo: Zaposlena u Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske od 2007-2010 kao doktor medicine sekundarac na odjeljenju hemtologije; 2008-2010 asisent na predmetu zdravstvena njega Medicinski fakultet u Banja Luci 2008-2010 asistent na predmetu fiziologija, panevropski univerzitet Apeiron, Banja…

Read More Read More

Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

  Dr Nikica (Mirko) Grubor rođen je u Drvaru. Zaposlen je na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti Digestivnog sistema KCS i kao docent na Katedri predmeta Hirurgija sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta u Beogradu (nastavna baza Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva Hirurška klinika).    Osnovne studije   Medicinski fakultet završio je  na Univerzitetu u Sarajevu, a specijalizirao Opštu hirurgiju na Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, sa odličnim uspehom položio je. na…

Read More Read More