Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Mr sc. dr Aleksandar Guzijan, specijalista opšte hirurgije, specijalnost: onkološka hirurgija dojke

Radno iskustvo: JZU Dom zdravlja Banja Luka, Služba hitne medicinske pomoći, 12/1999 – 12/2001 Klinički centar Banja Luka, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, 12/2001 – 05/2008 Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Centar za dojku, 06/2008 – i sada Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (09/2008) biran u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2008 – 2012. Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci (06/2018) biran u zvanje višeg asistenta na Medicinskom fakultetu, uža naučna oblast Hirurgija, 2018…

Read More Read More

dr Goranka Španović-Zvezdin, dječiji kardiolog

dr Goranka Španović-Zvezdin, dječiji kardiolog

1. Name, father's name and surname: Goranka, Georgije, Spanovic 2. Birth date and place, address: 17. 06. 1965. Zagreb, Croatia; Augusta Cesarca 5/19, Novi Sad, Serbia 3. Years of admission to studies, and completion: 1985; April 1991. 4. Faculty and University: Medical University of Zagreb, Croatia 5. Years of admission to studies, and completion of specialization studies (area), faculty/university: 1993. – 1998. Pediatric specialization. Medical University in Novi Sad, Serbia. Pediatric cardiology Specialization (narrow): 2000-2002, Medical University, Belgrade. 6. Year…

Read More Read More

dr Tatjana Drljača, hematolog

dr Tatjana Drljača, hematolog

Ime i prezime: Tatjana Drljača Datum rođenja: 20.08.1977. Adresa stanovanja: Svetozara Markovića 5b, Banja Luka Kontakt telefon: +387 51 491 999   Zvanje: Specijalista interne medicine, supspecijalista hematolog Ustanova: Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Trenutna pozicija: Supspecijalista hematolog  na odjeljenju hematologije Dosadašnje radno iskustvo: Zaposlena u Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske od 2007-2010 kao doktor medicine sekundarac na odjeljenju hemtologije; 2008-2010 asisent na predmetu zdravstvena njega Medicinski fakultet u Banja Luci 2008-2010 asistent na predmetu fiziologija, panevropski univerzitet Apeiron, Banja…

Read More Read More

Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

  Dr Nikica (Mirko) Grubor rođen je u Drvaru. Zaposlen je na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti Digestivnog sistema KCS i kao docent na Katedri predmeta Hirurgija sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta u Beogradu (nastavna baza Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva Hirurška klinika).    Osnovne studije   Medicinski fakultet završio je  na Univerzitetu u Sarajevu, a specijalizirao Opštu hirurgiju na Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, sa odličnim uspehom položio je. na…

Read More Read More

Dr Velibor Talić – specijalista plastično – rekonstruktivne i estetske hirurgije

Dr Velibor Talić – specijalista plastično – rekonstruktivne i estetske hirurgije

Rođen 1971 god u Beogradu. Medicinski fakultet završava u Banja Luci. Od 2003 u stalnom radnom odnosu u UKC Republike Srpske gdje je i danas zaposlen. 2010 polaže specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu u Banja Luci odličnim uspehom. Učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma i work shop-va,te autor i saradnik na izradi mnogih naučnih radova. Trenutno na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Bavi se svim oblastima plastične, rekonstruktivne, estetske i kozmetike hirurgije.

Pulmologija – spoljni saradnici – Prof.dr Mirko Stanetić

Pulmologija – spoljni saradnici – Prof.dr Mirko Stanetić

    Pulmologija Pojam pulmologija potiče iz latinskog jezika i označava granu medicine koja je specijalizovana za bolesti pluća i disajnih organa. Po definiciji pulmologija se bavi dijagnostikovanjem, prevencijom i liječenjem svih plućnih bolesti. U te bolesti spadaju sve vrste upala pluća, astma, bronhitis, tuberkuloza, glivična oboljenja, emfizem pluća, plućna embolija, infrakt pluća, sarkrodioza, fibroze, manifestacije sistemskih bolesti veziva na pluća i maligna unutar grudnog koša. Specijalista koji se bavi bolestima disajnih organa naziva se pulmolog/pneumoftiziolog.     Pulmološka ambulanta /Prof.dr Mirko Stanetić/ Pulmološka oboljenja…

Read More Read More

dr Dragan Vukanić

dr Dragan Vukanić

Web stranica: www.drvukanic.rs   Драган Вуканић је рођен 16.04.1956. г. у Андријевици, Црна Гора, од оца Вучића Обрадова и мајке Мирославе рођ. Миленковић. Магистар медицинских наука, асистент на Медицинском факултету у Београду, примаријус, специјалиста дечје хирургије и субспецијалиста дечје урологије.   Запослен на Универзитетској дечјој клиинци у Београду. Медицински факултет Универзитета у Београду завршио 1981. г., са оценом 8.66. Специјалистичке студије завршио 1985. г. Магистрирао је на Медицинском факултету у Београду 11. 1. 1999. године из области неонаталне хирургије са…

Read More Read More

Estetska hirurgija – Mr sci med. Martić dr Stevo

Estetska hirurgija – Mr sci med. Martić dr Stevo

Ordinira Mr sci med. Martić dr Stevo Martić dr Stevo rođen je 13. 06. 1967. godine u Glamoču. Medicinski fakultet završio je 21. 02. 1992. godine u Sarajevu, a specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije završio je sa odličnim uspjehom na Vojno-medicinskoj Akademiji u Beogradu 1997. godine. Magistarski rad odbranio je na VMA 2000. godine. Radio je u Kliničko-bolničkom centru Banja Luka, odjel za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju od 1992. do 2001. godine, a na VMA, Klinici za plastičnu hirurgiju i…

Read More Read More

Mr  sc.  med  Aleksandra Aleksić

Mr  sc.  med  Aleksandra Aleksić

Biografski  podaci Diplomirala je na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1998. Godine. U periodu od 1998. do 2002. godine radila je kao ljekar opšte prakse. U periodu od 2002. godine do 2006. godine je zaposlena u Klinici za bolesti uha, grla i nosa, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Banja Luka. Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije je položila 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i od tada do danas je zaposlena na radnom mjestu ljekara specijaliste otorinolaringologije. Supspecijalistički staž…

Read More Read More

Obavještenje: prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić i prof. dr Vladan Živaljević

Obavještenje: prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić i prof. dr Vladan Živaljević

Poštovani, prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić, specijalista grudne i endokrine hirurgije i prof. dr Vladan Živaljević, specijalista opšte i endokrine hirurgije, ordiniraju u našoj ustanovi u petak i subotu 14. i 15.12.2018. godine. Svi zainteresovani za preglede mogu se najaviti na broj telefona 051/491-999 svakim danom od 08-16 h.